Vad är TorsNet?

Torsnet är en ekonomisk förening som har byggt och förvaltar ett lokalt fibernät för sina medlemmar boende i Torstorp och Hagakullen i Varbergs kommun.

Varbergs Sparbanksstiftelse har lämnat bidrag till föreningen både till nyetableringen och till utbyggnad av nätet för anslutning av de bostadsfastigheter som ingår.

Anslutning i ett fibernät är en framtidssäker teknik att transporterabredbandstjänster så som TV, data och telefoni. En fast internetanslutning med fiberteknik ger beredskap för allt vad framtiden har att erbjuda av nätbaseradetjänster. Det finns inget snabbare sätt att nå internet och alla dess tjänster än en fiberanslutning.

Geografiskt upptagningsområde för föreningen

Skicka en intresseanmälan

   

TorsNet är en ledningsägare som upplåter sitt fibernät till olika operatörer som tillhandahåller tjänster till föreningens medlemmar.

Om du äger en fastighet i området och är intresserad av ett medlemskap i föreningen med tillhörande fiberanslutning kan du skicka en preliminär intresseanmälan till info@torsnet.se.

 

» Ange vilken fastighet det gäller med fastighetsbeteckning.

» Ange vilka som är lagfarna ägare.

» Ange kontaktuppgifter för telefon och e-post.

   
Uppkopplade hem
meter fiber
möjliga mbit

Torsnets styrelse

Torsnets styrelse får du kontakt med via info@torsnet,se

Kontakt

Kontakta Torsnet genom att mejla info@torsnet.se

Administratör login