Vad är Torsnet?

Torsnet är en ekonomisk förening som har byggt och förvaltat ett lokalt fibernät för sina medlemmar boende i Torstorp och Hagakullen i Varbergs kommun.

Varbergs Sparbanksstiftelse har lämnat bidrag till föreningen både till nyetableringen och till utbyggnad av nätet för anslutning av de bostadsfastigheter som ingår.

Anslutning i ett fibernät är en framtidssäker teknik att transporterabredbandstjänster så som TV, data och telefoni. En fast internetanslutning med fiberteknik ger beredskap för allt vad framtiden har att erbjuda av nätbaseradetjänster. Det finns inget snabbare sätt att nå internet och alla dess tjänster än en fiberanslutning.

Föreningens fibernät har i maj 2019 överlåtits till Varberg Energi AB som driver Varbergs öppna stadsnät net@seaside.

Fastighetsägare i området som är intresserade av att få en fiberanslutning till sin fastighet får i fortsättningen vända sig till Varberg Energi.

Geografiskt upptagningsområde för föreningen

Intresseanmälan

 

Föreningen tar inte längre in några nya medlemmar.

Om du äger en fastighet i området och är intresserad av en fiberanslutning kan du kontakta någon av säljarna på Varberg Energi.

Torsnets styrelse

Torsnets styrelse får du kontakt med via info@torsnet,se

Kontakt

Kontakta Torsnet genom att mejla info@torsnet.se

Administratör login